Přeskočit na hlavní obsah


Archiv novinek v rubrice Ostatní

Modernizace rozvodny Kovohutě Příbram II.

Fotografie pořízené při modernizaci rozvodny v Kovohutích Příbram.

Pokračování »

Modernizace rozvodny Kovohutě Příbram

Rozvodní stanice v areálu Kovohutí Příbram prošla částečnou modernizací silových rozvaděčů. Použity byly automatické záskokové automaty, které obstarají při výpadku proudu připojení naftového generátoru pro záložní provoz.

Trojpole po výměně

Kompletní vybavení rozvaděči pro čistírny odpadních vod

V rámci rozšíření a rekonstrukce ČOV vyrábíme kompletní automatické systémy, které ve spolupráci s jinými dodavateli (např.  ZAT) vybavujeme měřícími a regulačními automatickými systémy. Pro ukázku je vyfocena část rozvaděčů při montáži na ČOV Mníšek. Tyto systémy ovládají celý proces čištění s minimální pomocí obsluhy.

Pokračování »

Silové rozvaděče

Výroba silových rozvaděčů do maximální proudové zatížitelnosti  2 500 A.  Jedná se převážně o hlavní rozvaděče rozvoden pro společnosti s vyšší energetickou náročností a sekundární rozvaděče trafostanic.

Rozvaděče do sprinklerových strojoven

Silové a řídící rozvaděče bioplynových stanic

Realizace projektu akumulátorového vozíku

V květnu roku 2012 proběhla dodávka rozvaděčů pro projekt akumulátorového kolejového vozíku AV 40 s nosností 40 tun. Celý projekt byl zaštítěn společností TEBECO, s. r. o. a na celkové realizaci se spolu s firmou EPB dále podíleli ZČU Plzeň a SEA, a.s.

Firma SEA, a.s. pomáhala s vytvořením projektové dokumentace.

Při realizaci tohoto projektu byla zároveň navázána spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, konkrétně s katedrou kybernetiky a katedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky.

Katedra kybernetiky pomohla s výběrem vhodného řídicího systému a jeho nasazením. Na tomto projektu byl konkrétně nasazen řídicí počítač ALIX.2 series s řídicím systémem REX.

Vozík je poháněn stejnosměrným motorem pro jehož řízení byl použit na míru vytvořený pulsní měnič, který vzniknul právě v kooperaci  s katedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky.

Dodávka rozvaděčů do Zlaté uličky

Po rozsáhlé rekonstrukci byla dnešním dnem slavnostně otevřena a opět veřejnosti zpřístupněna  Zlatá ulička na Pražském hradě. Během této rekonstrukce bylo historické místo vybaveno novými inženýrskými sítěmi, kanalizací, vodovodem a v neposlední řadě elektrickými rozvody.  Hlavním dodavatelem veškerých prací byla příbramská firma Mercator, pro kterou firma EPB zajistila dodávku hlavního rozvaděče RE, který byl součástí kompletní opravy elektroinstalace.

Rozvaděče pro sluneční elektrárny (FVE)

Po úspěšné realizaci několika rozvaděčů pro sluneční elektrárny o výkonech v řádu od jednotek kilowatt do stovek kilowatt jsme naši nabídku služeb rozšířili od dodávku rozvaděčů pro fotovoltaické elektrárny. Pro více informací prosím navštivte stránku s detailnějším popisem služby, případně nás kontaktujte.

PF 2010

PF 2010Děkujeme za spolupráci v uplynulém roce a do následujicího roku 2010 přejeme mnoho zdraví a štěstí.